top

Welkom bij OnlineCashen.nl!


Privacy Verklaring van het OnlineCashen spaarprogramma

OnlineCashen bestaat dankzij uw vrijwillige deelname aan het OnlineCashen-spaarprogramma. Voor OnlineCashen is het dan ook van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. OnlineCashen garandeert dat:

Uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail adres en NAW gegevens) nooit worden verkocht of geruild aan welke partij dan ook;

Uw e-mailadres uitsluitend door OnlineCashen wordt gebruikt om zo relevant mogelijke aanbiedingen en communicatie (onder meer via e-mails en de OnlineCashen-Internetsite) te bieden. Uw profielgegevens die u bij ons heeft afgegeven om u gericht te benaderen voor marktonderzoek worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van dit gericht benaderen;

Aan adverteerders alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde resultaten met betrekking tot uw respons, tenzij u uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens;

Aan marktonderzoekers alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan anderen.

Alle profielgegevens en alle gegevens die u invult bij marktonderzoeken worden losgekoppeld van uw naam, adres en e-mail adres en andere persoonsgebonden gegevens.

De infrastructuur en software van het OnlineCashen-programma zo gemaakt en beveiligd zijn dat adverteerders en onbevoegden geen persoonlijke informatie met betrekking tot OnlineCashen-leden krijgen;

U de mogelijkheid heeft om op ieder moment te bepalen of u nog langer aanbiedingen, uitnodigingen voor marktonderzoek wilt ontvangen en verdere communicatie wenst. U kunt op elk gewenst tijdstip besluiten uw lidmaatschap te beŽindigen en uw gegevens te wissen;

Uw medewerking aan een marktonderzoek is volkomen vrijwillig en volstrekt anoniem. We gebruiken marktonderzoeken nooit misleidend om u producten of diensten aan te bieden.

Uw e-mail adres nooit wordt vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties;

Het OnlineCashen-beleid inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP").

Op de website houdt OnlineCashen algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest gevraagde pagina's om de OnlineCashen-website voor u zo gemakkelijk mogelijk in te richten;

De gebruikte cookies geen persoonlijke gegevens bevatten en alleen gebruikt worden om het u gemakkelijk te maken op de OnlineCashen-website. OnlineCashen maakt gebruik van tijdelijke cookies, een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de OnlineCashen-website.

bottom